GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FEN PROJELERİ
 
ÖĞRETMEN ADAYLARI GELECEĞİ PROGRAMLIYOR: STEM EĞİTİMİ VE ARDUINO UYGULAMALARI
 
GERÇEKLEŞTİRİLEN FEN PROJELERİ
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GiRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (FÖYGE)
03-07 ŞUBAT 2020
 
STEM EĞİTİMİ VE ARDUINO İLE FİZİKSEL PROGRAMLAMA
16-21 EYLÜL 2019
 
FEN BİLGİSİ ÖGRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK STEM EĞİTİMİ
17-21 EYLÜL 2018